Pásové sušárny

Pásová sušička
AGRO SPP12M


Pásová sušárna je navržena a určena k šetrnému sušení agro komodit jako jsou chmel, konopí, obiloviny. kukuřice, dřevní štěpka, dřevní piliny, tráva, vojtěška a podobné materiály rostlinného původu.

Zařízení pracuje na principu vhánění horkého vzduchu do uzavřeného sušicího boxu, který je rozdělen do tří sušicích zón.

Pásová sušička konopí AGRO k šetrnému sušení agro komodit jako chmelu, konopí, obilovin, kukuřice, slunečnice, vojtěšky, dřevní štěpky, dřevní piliny a podobných materiálů rostlinného původu.
Popis a regulace sušení pomocí pásové sušičky.

Proces a regulace sušení


Proces sušení agro materiálu jako je chmel, konopí, obiloviny a jiné komodity rostlinného původu je závislý na vstupní vlhkosti, velikosti a frakci materiálu, požadované výstupní vlhkosti a akceptovatelné povolené vstupní teplotě. Pásové sušení umožňuje rovnoměrné sušení materiálu.

Chod celé sestavy je řízen z centrálního elektrorozváděče, který je osazen mimo jiné PLC řídicí jednotkou, která pracuje s přenesenými daty z čidel a termočlánku sestavy a v návaznosti na tato data upravuje automatický chod celé sestavy tak, aby bylo dosaženo požadovaných parametrů při sušení. Proces sušení a tím i množství usušené komodity lze regulovat dvěma způsoby.

Popis


Vstup, posuv a výstup materiálu

Vstup a výstup materiálu je zajištěn pomocí pásového dopravníku a uzavřeného rotačního dávkovače na pás. Usušený materiál je vynášen rovněž pásovým dopravníkem.  Materiál je v boxu posouván na třech sušicích teflonových pásech a po celou dobu procesu sušení je pomocí přívodu horkého vzduchu sušen na požadovanou výstupní vlhkost. Výstupní vlhkost užitého materiálu lze regulovat jednak pomocí hodnoty vstupní teploty (20–150 °C) a zároveň nastavením rychlostí posuvu sušících pásů.

Vhánění ohřátého vzduchu

Ohřátý vzduch je do sušicího boxu vháněn dvěma transportními ventilátory pomocí distribučního potrubí do jednotlivých zón a přes trysky difuzoru na sušený materiál po celých délkách sušicích pásů.

Regulace proudění vzduchu

Proudění vzduchu v sekcích sušičky pilin je regulováno uzavíracími klapkami, pomocí kterých lze regulovat i rozdílný tlak v jednotlivých zónách. Těmito uzavíracími regulačními klapkami lze rovněž regulovat tlak vzduchu, který je vháněn na materiál.

Odtah vlhkého vzduchu

Vlhký vzduch a jemné částice jsou odsávány ze systému odtahovým ventilátorem přes odlučovač pevných částic, kdy je vzduch vypouštěn mimo sestavu a jemné částice jsou pomocí rotačního ventilu od vzduchu oddělovány. Oba dva typy ventilátorů, jak transportní, tak odtahový, jsou regulovány pomocí frekvenčních měničů, čímž lze nastavit objem průtoku vzduchu v sušicím boxu.

Kontrola

Sestava je osazena senzory pro kontrolu a regulaci vstupní teploty a teploty na sušicích pásech jednotlivých zón. Pohyb pásů je monitorován senzory a při vybočení pásu z válce je automaticky dorovnán servopohonem pro srovnání pásu. Pro zajištění tepla celého sušicího systému lze použít plynový, naftový nebo olejový agregát o výkonu 500–600 kW.

Technické parametry


Napětí 400 V/50 Hz (480 V/60 Hz)
Instalovaný elektrický příkon 64 kW
Jmenovitý tepelný výkon 500–600 kW
Palivo topný olej LTO, LNG
Spotřeba paliva LTO 38 l/hod
Vstupní teplota 20–150 °C
Min. posun pásu = 720 mm/min max. doba sušení 46 min
Max. posun pásu = 5700 mm/min min. doba sušení 6,15 min
Max. objem materiálu na pásech (v boxu) 6,2 m³
Specifická váha agro materiálu, cca 280–320 kg/m³ box = 1740–1980 kg
Vstupní vlhkost materiálu cca 50–75 %
Výstupní vlhkost cca 10–20 %
Rozměry sušicího boxu d=12 × š=2,3 × v=3,6 m
Rozměry sušičky s příslušenstvím d=19,2 × š=4,4 × v=4,6 m
Hmotnost 16,9 t

Sestava pásové sušičky


Pásová sušička agro materiálu SPP12M.
 • Zdroj tepla - 2× topidlo, palivo diesel, LTO, plyn
 • Zásobník paliva - nádrž na palivo (diesel, LTO) 1 m³
 • Transportní ventilátor - 2× ventilátor 18kW
 • Plnicí dopravník - pásový dopravník s násypkou
 • Násypka sušeného materiálu - objem 0,5–2 m³
 • Rotační dávkovač - dávkovač materiálu na pás, turniket
 • Sušicí box - uzavřený tepelně izolovaný s třemi pásy, potrubím pro distribuci a cirkulaci vzduchu
 • Odtahový ventilátor - transportní ventilátor 18kW
 • Odstředivý odlučovač- cyklon - odlučovač pevných částic
 • Rotační ventil - rotační odlučovač, turniket
 • Odsávací potrubí - potrubí pro odvod vzduchu z boxu
 • Vynášecí dopravník - pásový dopravník pro vynášení usušeného materiálu
 • Elektrorozváděč s řídicím systémem

Veškeré díly a komponenty jsou vyrobeny pouze z kvalitních EU materiálu

Kontinuální sušení


Kontinuální sušení probíhá tak, že materiál je nepřetržitě dávkován na sušicí pás (ve vrstvě cca 10-20 cm) a na pásu unášen konstantní regulovatelnou rychlostí po celou dobu procesu sušení. Na materiál je z trysek difuzoru po celé délce všech tří pásu vháněn transportními ventilátory horký vzduch. Teplotu sušicího vzduchu lze automaticky regulovat v závislosti na požadovanou teplotu, a to v rozmezí 20–150 °C. Pohyb materiálu na pásech v boxu lze nastavit na požadovanou rychlost v závislosti na potřebnou délku pobytu materiálu v boxu pro sušení.

Cyklické sušení


Cyklické sušení probíhá způsobem, kdy je na sušicí pásy nadávkován materiál v nastaveném množství (vrstvě cca 15–20 cm) tak, aby byly naplněny ve stejnoměrné vrstvě všechny tři sušicí pásy. Poté jsou pásy pozastaveny na požadovanou dobu a na materiál je vháněn horký vzduch transportními ventilátory. Po nastavené době sušení jsou pásy opět uvedeny do chodu a usušený materiál je vynášen ze sušicího boxu na vynášecí dopravník. Řídicí systém umožňuje nastavit libovolnou variantu cyklu sušení v jakémkoliv časovém intervalu, lze nastavit jak čas posunu pásu, tak čas pozastavení pásu libovolně v závislosti na požadavek výstupní vlhkosti.

Galerie


Dokumenty ke stažení

Katalog Pásová sušárna AGRO SPP12M  2022
katalog pro Vás připravujeme

Máte nějaké otázky?

Napište nám!