Bubnové sušičky

Bubnové sušičky SPB


Bubnové sušárny SPB jsou koncipovány a navrženy pro sušení biomasy a zemědělských komodit jako jsou dřevní štěpky, dřevní piliny, zrna obilovin, travní plodiny, kukuřice, slunečnice, vojtěška.

Sestava bubnové sušičky, přihrnovacího šneku, horkovzdušného kotle, ventilátoru a dopravníku se z hlediska procesu řízení chová jako jeden celek.

Bubnová sušička SPB STRAZAR PELLET navržena pro sušení vojtěšky, kukuřice, slunečnice, travních plodin, obilovin, dřevních pilin nebo štěpky.
Popis procesu sušení materiálu v bubnové sušárně STRAZAR PELLET.

Popis procesu sušení


Technologie sušení pomocí zařízení Bubnová sušička SPB funguje na principu otáčení a přesýpání sušeného materiálu v bubnu, které zajišťují suvné lopatky.

Zařízení se skládá z teplovzdušného kotle, tříkomorového sušícího bubnu, násypky materiálu, odtahového ventilátoru, odlučovače pevných částic – cyklonu, rotačního dávkovače a vynášecího šnekového dopravníku.

Popis


Vytápění sušárny

Sušárna je vytápěna teplovzdušným kotlem vlastní konstrukce pouze k tomuto účelu. Kotel je plně automatizován. Jako palivo lze použít dřevní štěpku, pelety, případně piliny.

Sušení materiálu

Po vstupu materiálu do bubnu je otáčením přesýpaván a sušen. Pohyb v bubnu je zajištěn za pomocí suvných lopatek a dále také posouván k odsávací komoře.

Odsávání materiálu

Usušený materiál je poté z válce odsáván odtahovým ventilátorem do odlučovače a následně šnekovým dopravníkem do zásobníku suchého materiálu, popřípadě do zásobníku lisu (záleží na konstrukci celé linky).

Odtah vlhkého vzduchu a prachu

Odlučovač pevných částic - cyklon s odtahovým ventilátorem zajišťuje odvod páry a prachu ze sušicího bubnu, z odlučovače pak páru vzduchotechnickým potrubím vede mimo objekt. Usušený materiál je pak pomocí dávkovače oddělován od páry a dále vynášen šnekovým dopravníkem k dalšímu zpracování nebo do zásobníku suchého materiálu.

Nízká energetická náročnost

Sušička je osazena elektropohony s převodovkami tak, aby byla při chodu zařízení minimalizována náročnost vstupní energie, tímto pracuje ve velice úsporném energetickém režimu.

Obsluha sušičky

Sušička může pracovat v režimu manuálním za asistence obsluhy, nebo může být automatický regulována řídicím systémem. Obsluha sušárny je odvislá od sestavené varianty a spočívá v dohledu nad správným chodem jednotlivých zařízení, nastavováni požadovaných teplot regulátorů vstupní a výstupní teploty, doplňováni materiálu do zásobníku paliva, sledováni hladiny materiálu v násypkách sušárny a v provádění základní údržby. Celý systém se ovládá dotykovým panelem, na kterém je přehledně graficky znázorněna technologie.

Zařízení modelové řady SPB


Modelová řada Množství vstupní suroviny při vlhkosti 35 – 45 % Množství výstupní suroviny při vlhkosti 8 – 12 % Tepelný výkon kotle (štěpka) Požadovaný elektrický příkon sestavy
SPB5 cca 800 kg / hod max. 500 kg / hod 300 kW 18 kW
SPB10 cca 1 600 kg / hod max. 1 000 kg / hod 800 kW 32 kW
SPB20 cca 2 800 kg / hod max. 1 800 kg / hod 1,2 MW 44 kW
SPB30 cca 4 500 kg / hod max. 3 000 kg / hod 1,5 MW 63 kW

Popis teplovzdušného kotle


Popis teplovzdušného kotle STRAZAR PELLET
 1. topeniště, palivo –⁠ dřevní štěpka, dřevní pelety, agro pelety1.
 2. spalovací komora
 3. směšovací komora
 4. dohořívací komora
 5. havarijní komínová klapka
 6. odlučovač jisker a prachu
 7. vstup primárního vzduchu pod rošt (ventilátor)
 8. vstup sekundárního vzduchu topeniště a spalovací komory (ventilátor)
 9. vstup vzduchu do směšovací komory - regulace servopohonem
 10. vstup vzduchu pro regulaci teploty
 11. výstup sušicího vzduchu do válce 50 –⁠ 350 °C
 12. odvod prachu a jisker
 13. termočlánek teploty topeniště 1 200 °C
 14. termočlánek teploty spalovací komory 1600 °C
 15. termočlánek pro regulaci požadované sušicí teploty 600 °C
 16. termočlánek vstupní sušicí teploty 600 °C

Bezpečnost zařízení


Sestava je osazena bezpečnostními prvky, jako je např. bezpečnostní termostat výstupní teploty, sensor teploty uvnitř bubnu, snímačem teploty podavače paliva, snímačem uzavření víka násypky paliva, sensory teplot v komorách kotle a komínovou klapkou pro odvod tepla mimo sestavu. Sestava je napojena na tlakový přívod vody pro případ zahoření materiálu v bubnu.

Sestava Bubnová sušárna SPB STRAZAR PELLET - bezpečnostní prvky

Sušicí buben je vybaven bezpečnostním termostatem, který v případě překročení teplot odstaví kotel a ventilátor, uzavře přívod tepla do sestavy a v případě zahoření spustí hasící proces pomocí servoventilu a tlakové vody.

Celý systém se ovládá dotykovým panelem, na kterém je přehledně graficky znázorněna technologie a stav všech komponentů během procesu sušení s potřebnými údaji. V případě poruchy je obsluha upozorněná vizuálně červeným výstražným světlem a akusticky sirénou. Případné závady jsou pak na displeji vypsány s popisem závady.

Ovládání Bubnové sušárny dotykovým panelem

Galerie


Dokumenty ke stažení

Máte nějaké otázky?

Napište nám!