Distribuce do zemí Severní a Jižní Ameriky

Máme oficiálního zástupce už i v USA

Koncem roku 2020 jsme rozšířili naše působení a navázali spolupráci se společností STRAZAR PELLET USA, LLC, která se tak stala oficiálním a výhradním distributorem produktů společnosti STRAZAR PELLET s.r.o. do zemí Severní a Jižní Ameriky.

K této příležitosti jsme vystavili certifikát o distribuci a těšíme se na spolupráci.