info@strazarpellet.com        

Pásová sušárna agro komodit

                                                       

Pásová sušárna je navržena a určena k šetrnému sušení agro komodit jako je chmel, konopí, obiloviny a podobného materiálu rostlinného původu. Pracuje na principu vhánění horkého vzduchu do uzavřeného sušícího boxu, který je rozdělen do tří sušících zón. Materiál je v boxu posouván na třech sušících teflonových pásech a po celou dobu procesu sušení je pomocí přívodu horkého vzduchu sušen na požadovanou výstupní vlhkost. Výstupní vlhkost užitého materiálu lze regulovat jednak pomocí hodnoty vstupní teploty (30-150°C) a zároveň nastavením rychlostí posuvu sušících pásů. Ohřátý vzduch je do sušícího boxu vháněn dvěma transportními ventilátory pomocí distribučního potrubí do jednotlivých zón a přes trysky difuzoru na sušený materiál po celých délkách sušících pásů. Proudění vzduchu v sekcích je regulováno uzavíracími klapkami, pomocí kterých lze regulovat i rozdílný tlak v jednotlivých zónách. Těmito uzavíracími regulačními klapkami lze rovněž regulovat tlak vzduchu, který je vháněn na materiál. Vlhký vzduch a jemné částice jsou odsávány ze systému odtahovým ventilátorem přes odlučovač pevných částic, kdy vzduch je vypouštěn mimo sestavu a jemné částice jsou pomocí rotačního ventilu od vzduchu oddělovány. Oba dva typy ventilátorů, jak transportní tak odtahový, jsou regulovány pomocí frekvenčních měničů, čímž lze nastavit objem průtoku vzduchu v sušícím boxu. Sestava je osazena sensory pro kontrolu a regulaci vstupní teploty a teploty na sušicích pásech jednotlivých zón. Pohyb pásů je monitorován sensory a při vybočení pásu z válce je automaticky dorovnán servopohonem pro srovnání pásu. Vstup a výstup materiálu je zajištěn pomocí pásového dopravníku a uzavřeného rotačního dávkovače na pás. Usušený materiál je vynášen rovněž pásovým dopravníkem. Pro zajištění tepla celého sušícího systému lze použít plynový, naftový nebo olejový agregát o výkonu 500-600 kW, elektrické topné tělesa o příkonu 2x 90KW.

Sestava pásové sušičky obsahuje:

* Zdroj tepla - 2x topidlo, palivo diessel, LTO, plyn
* Transportní ventilátor - 2x ventilátor 7,5kW
* Plnící dopravník - pásový dopravník s násypkou
* Rotační dávkovač - dávkovač materiálu na pás, turniket
* Sušící box - uzavřený tepelně izolovaný sušící box s třemi pásy,
   potrubím pro distribuci a cirkulaci sušícího vzduchu
* Odtahový ventilátor - transportní ventilátor 15kW
* Odstředivý odlučovač, cyklon - odlučovač pevných částic
* Rotační ventil - rotační odlučovač, turniket
* Odsávací potrubí - potrubí pro odvod vzduchu z boxu
* Vynášecí dopravník - pásový dopravník pro vynášení usušeného materiálu
* Elektrorozváděč s řídicím systémem
* Veškeré díly a komponenty jsou vyrobena pouze z kvalitních EU materiálu


   Sofistikovaný systém pásové sušičky:
* Regulace vstupní teploty v rozmezí 20-140°C
* Regulace proudění a tlaku vzduchu v sušicím boxu jednotlivě na každý pás
* Kontrola a automatické udržování nastavených teplot v sušicím boxu
* Automatické napínání a udržování sušicích pásu na válcích proti posuvu
* Nastavení procesu sušení do automatického módu

 

Kontaktujte nás kdykoliv e-mailem info@strazarpellet.com, naši pracovníci jsou Vám plně k dispozici!